Selenoid Valfler

selenoid valf

Elektrik enerjisiyle çalışan selenoid valfler gaz, hava, su, buhar ve yağ gibi akışkanların geçişini kontrol altında tutan elektromekanik vanalardır. Sıcaklıkları 150°C den düşük olan akışkanlar için kullanılan selenoid valfler yapı itibariyle elektromıknatıs denetimli bir vanadır. 1/8” ile 1/2” dişli bağlantı veya namur bağlantı olabilirler.

Namur selenoid valfler vanaya gelen havayı kontrol etmek için kullanılan ekipmanlardır. Aktüatör tipine göre 3/2 (tek etki) veya 5/2 (çift etkili) yollu olarak tercih edilebilir. Tek bobinli (yay çektirmeli) veya çift bobinli olarak kullanılabilir. Bobin beslemeleri genel olarak 220, 110, 48, 24 ve 12 Volt AC-DC olabilir.

WhatsApp chat