Pnömatik Aktüatörler

pnömatik aktüatör

Pnömatik aktüatörler, 90°C ile 180°C dönüşlü ve doğrusal hareketli ürünlerdir. Vanaların tipine göre seçilmesi gereken aktüatörler basınçlı hava tahriki ile açma-kapama hareketini sağlamak için tasarlanmış ekipmanlardır.

Uygulamaya göre tek etkili veya çift etkili olarak kullanılabilir.

WhatsApp chat